Kontakti

Raunas iela 12-1, Cēsis, LV 4101
Administrācija: +371 641 199 21
SIA "Vidzemes koncertzāle"
Reģistrācijas numurs: 44103089090
PVN reģistrācijas numurs: LV44103089090
Banka: SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV40UNLA0050021414821

Laura Dzudzilo

Valdes locekle / Biroja vadītāja
info@cesukoncertzale.lv

Inese Zagorska

Mākslinieciskā vadītāja
inese.zagorska@cesukoncertzale.lv

Egija Saļņikova

Mārketinga un komunikācijas vadītāja
egija.salnikova@cesukoncertzale.lv

Anete Goldmane

Kino producente / Projektu vadītāja
anete.goldmane@cesukoncertzale.lv

Alise Žagare

Bērnu programmu un projektu vadītāja
alise.zagare@cesukoncertzale.lv

Dzintra Pūliņa

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
dzintra.pulina@cesukoncertzale.lv

Māris Zvīnis

Tehniskās daļas vadītājs
maris.zvinis@cesukoncertzale.lv

Uģis Sirmais

Skaņu un gaismas operators
gaisma@cesukoncertzale.lv

Dmitrijs Gormaļovs

Tehniskā nodrošinājuma un skatuves darbu vadītājs
dmitrijs.gormalovs@cesukoncertzale.lv

Maira Pinka

Klientu apkalpošanas speciāliste

Sandra Rutkovska

Klientu apkalpošanas speciāliste

Emīls Aļļens

Skatuves meistars

Niks Egle

Skatuves meistars