Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/008 ietvaros sasniegtie rezultāti laikā no 01.04.2023 līdz 30.09.2023.

Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/008 ietvaros sasniegtie rezultāti laikā no 01.04.2023 līdz 30.09.2023.

4. oktobris, 2023

Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/008 ietvaros sasniegtie rezultāti laikā no 01.04.2023 līdz 30.09.2023.

No projekta līdzekļiem finansēts atalgojums SIA “Vidzemes koncertzāle” darbiniekiem.

Pabeigta 2022.gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana. 2022.gadā kopā realizēti 44 pasākumi:
– 7 koncerti, tai skaitā 2 simfoniskās mūzikas koncerti, 5 cita žanra (kamermūzikas, džeza, un citi) koncerti t.sk. 1 baleta izrāde, 1 koncerts bērniem

– 1 izstādes, iekļaujot dažādas sabiedrības grupas;
- 14 īpašie kino notikumi.

Uzsākta 2023.gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana.
2023.gada pirmajā ceturksnī 01.01.2023.-31.03.2023. skatītājiem piedāvāti 13 pasākumi - 1 multimediāla izrāde, 1 izstāde, 5 Ditas Rietumas īpašie kino seansi 3 kamermūzikas koncerts un 3 simfoniskās mūzikas koncerti.

2023.gada otrajā un trešajā ceturksnī 01.04.2023.-30.09.2023. skatītājiem piedāvāti 20 pasākumi - 1 baleta izrāde, 4 teātra izrādes, 1 izstāde, 5 Ditas Rietumas īpašie kino seansi, 3 kamermūzikas koncerti un 3 simfoniskās mūzikas  koncerti un 1 operas izrāde.