Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/008 ietvaros sasniegtie rezultāti 01.01.2022 - 30.09.2022

Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/008 ietvaros sasniegtie rezultāti 01.01.2022 - 30.09.2022

5. aprīlis

Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/008 ietvaros sasniegtie rezultāti 01.01.2022 - 30.09.2022:

No projekta līdzekļiem finansēts atalgojums pieciem SIA "Vidzemes koncertzāle" darbiniekiem.
Uzsākta 2022.gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana.

Pārskata periodā realizēti:
- 12 koncerti, tai skaitā 3 simfoniskās mūzikas koncerti, 7 cita žanra (kamermūzikas, džeza, un citi) koncerti, t.sk. 1 bērniem un jauniešiem, 1 operas uzvedums;
- 4 teātra izrādes
- 2 izstādes, iekļaujot dažādas sabiedrības grupas;
- 2 festivāli

- 4 īpašie kino notikumi.

Projekta nr. 13.1.4.0/22/I/008 ietvaros sasniegtie rezultāti
01.10.2022-31.03.2023.:

No projekta līdzekļiem finansēts atalgojums SIA “Vidzemes koncertzāle” darbiniekiem.

Pabeigta 2022.gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana. 2022.gadā kopā realizēti 44 pasākumi:
– 7 koncerti, tai skaitā 2 simfoniskās mūzikas koncerti, 5 cita žanra (kamermūzikas, džeza, un citi) koncerti t.sk. 1 baleta izrāde, 1 koncerts bērniem

– 1 izstādes, iekļaujot dažādas sabiedrības grupas;
- 14 īpašie kino notikumi.

Uzsākta 2023.gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošana.
2023.gada pirmajā ceturksnī skatītājiem piedāvāti 13 pasākumi - 1 multimediāla izrāde, 1 izstāde, 5 Ditas Rietumas īpašie kino seansi 3 kamermūzikas koncerts un 3 simfoniskās mūzikas koncerti.