Aicinām pieteikties kafejnīcas telpu nomai

Aicinām pieteikties kafejnīcas telpu nomai

4. aprīlis

Koncertzāle CĒSIS aicina uzņēmējus pieteikties telpu nomai kafejnīcas/restorāna pakalpojumu sniegšanai.

Pieejamas telpu grupas ēkas pirmajā un sestajā stāvā.

1.STĀVS

Nomas objekts – telpu grupa (kafejnīca) Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, Raunas ielā 12-3, Cēsīs, Cēsu nov.

Kopējā platība – 202.8m2.

Telpas izvietotas divos līmeņos – virtuve ar palīgtelpām pagrabstāvā (50 m2), pirmajā stāvā ēdināšanas zona (152.8 m2):

  • ir pieejams ēdienu piegādes lifts;
  • telpas ir aprīkotas ar kafejnīcas/restorāna un virtuves iekārtām un mēbelēm.

Nomas objekta izmantošanas mērķis - kafejnīcas nodrošināšana koncertzāles publisko pasākumu laikā.

Nomas maksa EUR/ bez PVN - 29,95 EUR par vienu publiskā pasākuma apkalpošanas reizi. Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par komunālajiem maksājumiem un telpu uzkopšanu.

Iznomāšanas termiņš – 1 (viens) gads.

Pretendentu ieteikšanās laiks -  no publikācijas brīža līdz 2022. gada 10. aprīlim, plkst. 12:00.

Pieteikumu iesniegšana -  rakstiski SIA “Vidzemes koncertzāle” e-pastā: info@cesukoncertzale.lv.

Nomas objekta apskates vieta un laiks - pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA „Vidzemes koncertzāle” tehnisko direktoru Māri Zvīni, tālr. 29149066.

Pieteikšanās noteikumi un nomas līguma projekts - ar nomas tiesību noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Kontaktpersona -SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes locekle Laura Klapare +37126489654, e-pasts: info@cesukoncertzale.lv. 

6. STĀVS

Nomas objekts – telpu grupa (kafejnīca) Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, Raunas ielā 12-1, Cēsīs, Cēsu nov.

Kopējā platība – 120.6 m2. 6 (sešas) telpas ēkas sestajā stāvā ar ieeju no Izstāžu ielas (120.6 m2), ir pieejams pasažieru lifts.

Nomas objekta izmantošanas mērķis - kafejnīca/restorāns.

Nomas maksa EUR/ m2 mēnesī, bez PVN - 3.37 EUR/m2. Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par komunālajiem maksājumiem un telpu uzkopšanu.

Iznomāšanas termiņš - 1 (viens) gads ar tiesībām pagarināt līdz trīs gadiem.

Pretendentu ieteikšanās laiks - no publikācijas brīža līdz 2022. gada 10. aprīlim, plkst. 12:00.

Pieteikumu iesniegšanas - rakstiski SIA “Vidzemes koncertzāle” e-pastā: info@cesukoncertzale.lv.

Nomas objekta apskates vieta un laiks - pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku ar SIA „Vidzemes koncertzāle” tehnisko direktoru Māri Zvīni, tālr. 29149066.

Pieteikšanās noteikumi un nomas līguma projekts - ar nomas tiesību noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Kontaktpersona - SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes locekle Laura Klapare +37126489654, e-pasts: info@cesukoncertzale.lv.