10. decembris, 2021 - 30. janvāris, 2022

TRADICIONĀLAIS UN LAIKMETĪGAIS. Latvijas tekstilmāksla

Gadu mijā Koncertzāles CĒSIS galerijā skatāma izstāde “Tradicionālais un laikmetīgais. Latvijas tekstilmāksla” ar darbiem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) krājumiem un jauniem autoru veikumiem. 2021. gada vasarā kolekcija paplašinātā formātā reprezentēja Latvijas tekstilmākslu Spānijas Nacionālajā dekoratīvās mākslas muzejā (Museo Nacional de Artes Decorativas) Madridē, atzīmējot Latvijas un Spānijas diplomātisko attiecību nodibināšanas 100. gadadienu, kur guva lielu skatītāju atsaucību.

Tekstilmāksla vienmēr bijusi neatņemama Latvijas kultūras sastāvdaļa un sevišķi iemīļota mākslas joma. Tai ir dziļas un vēsturiski noteiktas tradīcijas, kas sakņojas tautas mākslas vērtību pārmantošanā un profesionālajās amata prasmēs. Jāatzīmē tekstilmākslas sasniegumi 20. gadsimta sākumā un īpaši tā 20.–30. gados, Latvijas brīvvalsts laikā. Tieši šajā periodā svarīgu ieguldījumu jomas attīstībā un nacionālā stila izveidē devuši mākslinieki Jūlijs Madernieks, Ansis Cīrulis, Jūlijs Straume, Arvīds Dzērvītis u.c. Pēc Otrā pasaules kara profesionālās tekstilmākslas skolas attīstību būtiski stimulēja Tekstilmākslas nodaļas dibināšana Latvijas Mākslas akadēmijā 1961. gadā, kas līdz pat šodienai māksliniekiem nodrošina augstākās profesionālās izglītības iegūšanas iespējas.

Darbu atlase izstādei Cēsīs sniedz pārliecinošu ieskatu Latvijas tekstilmākslas nozares vēsturē un tagadnē, atklājot tradīciju spēku un novatorisko meklējumu daudzveidību. Ekspozīcijas kodolu veido izcilākie LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) kolekcijas darbi: Edītes Pauls-Vīgneres Spānijas kultūras iedvesmotās kompozīcijas “Korida” un “Soļi”, Latvijas mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas dibinātāja un ilggadējā vadītāja, profesora Rūdolfam Heimrāta pēc Bībeles motīviem tapušais romantiskais darbs “Sens motīvs”, Lilitas Postažas efektīgā kubisma tradīcijās veidotā kompozīcija “Sieviete ar putnu”, Egila Rozenberga monumentālā Latvijas ainavas interpretācija “Jūra naktī”, Baibas Rīteres izsmalcinātais gobelēns “Līdzsvars” un Daigas Štālbergas-Senussai eksperimentālais  darbs “Austrumu dārzs”.

Kopš 2001. gada tiek organizētas Rīgas Starptautiskās tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāles (2001., 2004., 2007., 2010., 2015., 2018.), kas kļuvušas pasaulē atpazīstamas un radījušas priekšnoteikumus dinamiskai mākslinieku un muzeju sadarbībai. Latviešu mākslinieki regulāri piedalās dažādās starptautiskajās skatēs un konkursos, iegūstot pelnītus apbalvojumus. Paralēli muzeja darbu kolekcijai, skatītāji tiek iepazīstināti ar pavisam nesen tapušiem mākslinieku darbiem, kas dod ieskatu mūsdienu tekstilmākslas plašajā tematiskajā, kā arī izmantoto materiālu un tehniku spektrā. Irēna Andrejeva, Jānis Bankovičs, Lilita Bauģe, Andra DīriņaElīna ĢibieteRolands Krutovs, Ieva Krūmiņa, Katrīna Leitēna, Baiba Osīte, Ieva Prāne, Irēna Andrejeva, Annele Slišāne – kā pieredzējuši, starptautisku atzinību guvuši autori, tā jaunākās paaudzes mākslinieki drosmīgi eksperimentē ar dažādiem materiāliem (papīrs, metāls, āda, plastmasa, koks u.c.) un tehnikām (izšuvums, kolāža,  filcēšana, digitālais gobelēns u. c.), apliecinot tekstilmākslas nozares vitālo radošo spēku.

Vēlos pateikties Veltai Raudzepai, DMDM krājuma darba vadītājai un Madrides izstādes kuratorei,  Rūtai Rinkai, DMDM tekstilmākslas krājuma glabātājai, Mārai Lācei, LNMM direktorei  un Ivetai Derkusova, LNMM direktores vietniecei krājuma darbā par iespēju šo Latvijas  tekstilmākslas spožo izlasi parādīt Koncertzālē CĒSIS. 

Inese Baranovska