12. novembris, 2021 - 4. decembris, 2021

BEZ VĀRDIEM. Gleznu izstāde no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas

Paralēli VII Starptautiskā festivāla Čello Cēsis sazarotajai un daudzveidīgajai programmai skatītājiem tiek piedāvāta jauna mākslas izstāde no prestižā Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja kolekcijas. Izstādei izvēlētais nosaukums BEZ VĀRDIEM atvasināts no mākslinieka  Kristapa Ģelža darba, kas arī ievada šo skati. 

Izstādei atlasītie autori – Ieva Iltnere, Dace Lielā, Ģirts Muižnieks, Kristaps Ģelzis, Kristīne Keire, Tatjana Krivenkova, Barbara Gaile, Inga Meldere un Raids Kalniņš – ir vidējās  un vecākās paaudzes šobrīd aktīvi strādājošie mākslinieki, kuru spilgtais individuālais rokraksts izkopts  pēdējās desmitgadēs, spoži bagātinot mūsdienu glezniecības lauka kopainu Latvijā, par ko liecina autoru mākslas darbu iekļaušana Latvijas Nacionāla mākslas muzeja krājumā. 

Mūsdienu destruktīvajā,  dažādu problēmu plosītajā pasaulē, mēs aizvien vairāk apzināmies ikviena mākslas notikuma, radošas izpausmes dziedinošo un iedvesmojošo spēku. Lai novērtētu labu mūziku un mākslu, nav obligāti jābūt rūdītam ekspertam, vienkārši vajag atvērtu prātu un sirdi, tad mākslinieka pausto vēstījumu  var sajust un saprast  arī "bez vārdiem". Lai gan mūsdienu mākslas darbus bieži vien pavada konceptuāli skaidrojumi, kas sniedz  orientierus sarežģītajā laikmetīgās mākslas “alfabētā”, tomēr pirmais impulss vienmēr nāk no personiskās emocionālās pieredzes, kā mākslas darba uztverē, tā  arī klausoties mūzikas skaņdarbu, kad mākslinieka ideja trāpa sirdī un prātā un notiek maģiskais “īssavienojums” –  mākslas klātbūtnes brīnums, ko nevar aizstāt neviena virtuālā realitāte, interneta resursi  vai mākslīgi konstruētie teksti un skaidrojumi. 

Katrs izstādes mākslinieks raugās uz pasauli no dažādiem skatu punktiem, savos darbos personificējot individuālo pieredzi un radot unikālus pasaules uztveres kodus: tā var būt abstrakta kompozīcija, universāli harmoniska ainava, sirreāla vīzija, grotesks it kā kaut kur sastapts tēls, dažādu emociju impulsu vizualizēta esence.  

Ļaujoties ceļojumam mākslas pasaulē,  arī mums ir iespēja  pārkāpt  trauslo realitātes slieksni  un paplašināt savas iztēles robežas par ierasto lietu kārtību. Tas noteikti palīdz dzīvot šajā ne tik vienkāršajā laikā!  Vēlos pateikties Latvijas Nacionālās mākslas muzejā kolēģiem: direktorei Mārai Lācei, direktores vietniecei krājuma darbā Ivetai Derkusovai un glezniecības kolekcijas ARSENĀLS glabātājai Ilzei Putniņai par iespēju šo mākslas darbu izlasi parādīt Koncertzālē “Cēsis”. 

Inese Baranovska, izstādes kuratore