2. decembris, 2023 - 4. februāris, 2024

GADU MIJAS RAKSTI. Tekstildarbi no Dekoratīvās mākslās un dizaina muzeja kolekcijas

Gada nogales svētku gaidās Koncertzāles “Cēsis” mākslas galerija aicina iepazīties ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas krāšņajiem tekstildarbiem, kas glabājas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā.

Tekstilmāksla vienmēr bijusi neatņemama Latvijas kultūras sastāvdaļa un sevišķi iemīļota mākslas joma. Tai ir dziļas un vēsturiski noteiktas tradīcijas, kas sakņojas tautas mākslas vērtību pārmantošanā un profesionālajās amata prasmēs. Jāatzīmē tekstilmākslas sasniegumi 20. gs. sākumā un īpaši 20. gs. 20.–30. gados – Latvijas brīvvalsts laikā. Tieši šajā periodā svarīgu ieguldījumu jomas attīstībā un nacionālā stila izveidē devuši mākslinieki Jūlijs Madernieks, Ansis Cīrulis, Jūlijs Straume, Arvīds Dzērvītis u.c. Pēc Otrā pasaules kara profesionālās tekstilmākslas skolas attīstību būtiski stimulēja Tekstilmākslas nodaļas dibināšana Latvijas Mākslas akadēmijā 1961. gadā, kas līdz pat šodienai māksliniekiem nodrošina augstākās profesionālās izglītības iegūšanas iespējas.

Izstāde “Gadu mijas raksti”  sniedz spilgtu ieskatu Latvijas tekstilmākslas klasikā, rosinot apbrīnot daudzveidīgu, krāsainu un spilgti individuālu radošo rokrakstu parādi. Darbi atlasīti īpaši domājot par ziemas saulgriežu laiku. Te ir viss – gadu mijas tradīcijas, kosmiskās vīzijas, etnogrāfijas mantojuma brīva interpretācija, dabas motīvi. Mākslinieki visvairāk iedvesmojas tieši no Latvijas dabas fenomena – četriem gadalaikiem, to harmonisko pāreju, kas veido niansētu un daudzveidīgu krāsu gammu.  Šīs krāsas ir ieaustas latviešu tautas tērpos, cimdu rakstos, un šo unikālo mantojumu radoši transformē mūsu profesionālie tekstilmākslinieki.

Izstāde Cēsīs sniedz pārliecinošu ieskatu Latvijas tekstilmākslas nozares vēsturē un tagadnē, atklājot tradīciju spēku un novatorisko meklējumu daudzveidību – Lilitas Postažas, Edītes Pauls-Vīgneres, Viestura Bērziņa, Annas Eltermanes, Dinas Stempas, Zentas Loginas un Elīzas Atāres, Ievas Krūmiņas, Dzintras Vilks un Aivas Žūriņas darbi aicina skatīju ieraudzīt pasauli kā neizsīkstošas iedvesmas avotu, ļauties krāsainiem sapņiem, atvērties mīlestībai un  ticēt brīnumam, sajūtām, kas mums visiem nepieciešamas šajā laikā.

Latvijas Nacionālais mākslas muzeja misija ir izglītot sabiedrību un rosināt tās interesi par mūsu mākslas liecībām, akcentējot nacionālās mākslas skolas vietu kultūras vēsturē, un mēs priecājamies par iespēju skatītājus Cēsīs iepazīstināt ar muzeja kolekcijas dārgumiem – kādam tas būs pārsteidzošs atklājums, savukārt, citam - atkal satikšanās prieks ar sen neredzētiem darbiem. Vēlos pateikties par sadarbību Rūtai Rinkai, DMDM tekstilmākslas krājuma glabātājai, Mārai Lācei, LNMM direktorei  un Ivetai Derkusova, LNMM direktores vietniecei krājuma darbā. 

Inese Baranovska

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja, izstādes kuratore