SIA “Vidzemes koncertzāle” 2022., 2023. gada māksliniecisko programmu īsteno ar ERAF finansiālu atbalstu

SIA “Vidzemes koncertzāle” 2022., 2023. gada māksliniecisko programmu īsteno ar ERAF finansiālu atbalstu

18. oktobris, 2022

SIA “Vidzemes koncertzāle” 2022. un 2023. gadā īsteno Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projektu, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekta nosaukums:

Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Vidzemes koncertzālē "Cēsis" 2022. un 2023. gadā.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu kultūras nozares organizācijām, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas un saglabātu darba vietas organizācijās, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs, paātrinot kultūras nozares organizāciju pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinot plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību, tādējādi radot pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām, ka ari reģionālās kultūrvides aktivizēšanos un ekonomisko attīstību.

Galvenās darbības ietver sevī Koncertzāles "Cēsis" 2022. un 2023. gada mākslinieciskā pasākumu plāna īstenošanu:

  1. Pasākumu organizēšana – divu gadu laikā plānots īstenot 51 koncertu, 4 teātra izrādes, 28 Eiropas kino festivālu filmu deansus, piedāvājot iedzīvotājiem reģionā daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras programmu.

  2. Izstāžu organizēšana – divu gadu laikā plānots īstenot 8 vizuālās mākslas izstādes.

  3. Kino projektora iegāde, sekmējot Cēsu novada vienīgā kinoteātra darbības nepārtrauktību un iespēju iedzīvotājiem baudīt pasaules un Latvijas fino uz lielā ekrāna augstvērtīgā kvalitātē.

  4. Projekta vadības personāla un mākslinieciskās programmas īstenošanas personāla nodrošināšana - 10 darbinieki.

Projekta ilgums: 15 mēneši.

Projekta izdevumi: 549 999.99 EUR no kuriem 467 499.99 EUR ERAF finansējums.

Plānotie rezultāti: Atbalstīto kultūras nozares organizāciju skaits ir 1 – SIA "Vidzemes koncertzāle". Attīstīti 2 jauni pakalpojumi: 1 mākslinieciskā programma 2022. gadā un 1 mākslinieciskā programma 2023. gadā. 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.